Hyde Guardian BWT

Hyde Marine Inc.'n  Hyde Guardian TM painolastivesien käsittelyjärjestelmät ovat keskeinen osa tekemistämme . Painolastivesien käsittely tähtää meriekosysteemiin kuulumattomien vieraselijöiden ja patogeenien leviämisen estämiseen laivojen painolastivesien mukana. Hyde Guardian TM teknologia on osoittautunut luotettavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi jo yli 500 laivareferenssissä ympäri maailman. Suomessa Guardian laitteistoja on asennettu lähinnä Meyer Turku -telakan toimesta suuriin risteilyaluksiin ja erikoisaluksiin. Hyde Guardian on markkinoiden pienikokoisin (footprint) ja helpoiten ositettava (loose component delivery) painovedenkäsittelyjärjestelmä.

Nothing to book right now. Check back soon